Archiwum

 

 

28 marca w auli Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego odbył się konkurs języka rosyjskiego - "DYKTANDO 2017". Impreza została zorganizowana przez Instytut Rusycystyki i Studiów Wschodnich Uniwersytetu Gdańskiego i Bałtycki Uniwersytet Federalny im. E. Kanta.

W pisaniu dyktanda w języku rosyjskim udział wzięli studenci Uniwersytetu Gdańskiego z filologii rosyjskiej, rosjoznawstwa i studiów wschodnich oraz uczniowie liceów województwa pomorskiego: Zespołu Szkół Sportowych, Liceum Programów Indywidualnych, IV i VIII LO z Gdańska, III, V i X LO z Gdyni, uczniowie szkół średnich ze Słupska, Kwidzyna i Tczewa. W dyktandzie wzięło udział 200 osób.

Dyktando odbyło się na dwóch poziomach znajomości języka: dla studentów Uniwersytetu Gdańskiego i dla uczniów szkół średnich. Tekst dyktanda został opracowany na podstawie dzieł Siergieja Dowłatowa przez pracowników Bałtyckiego Uniwersytetu Federalnego im. E. Kanta Irinę Łukianienko i Olgę Wiertińską. Wszyscy uczestnicy z powodzeniem poradzili sobie z zadaniem, prezentując wysoki poziom rosyjskiej ortografii i interpunkcji.

Gośćmi imprezy byli: attache Konsulatu Generalnego Federacji Rosyjskiej Łuka Jezierski, dyrektor Rosyjskiego Centrum Nauki i Kultury w Gdańsku Siergiej Janiuszkin, prezes Stowarzyszenia "Polska-Wschód" Anna Firlej.

Zwycięzcy i laureaci dyktanda języka rosyjskiego otrzymali dyplomy i cenne nagrody od organizatorów i sponsorów, w tym od Rosyjskiego Centrum Nauki i Kultury w Gdańsku.

27 marca w Rosyjskim Centrum Nauki i Kultury w Gdańsku zgodnie z coroczną tradycją odbył się wiosenny etap Międzynarodowego Młodzieżowego Turnieju Gry Intelektualnej "Co? Gdzie? Kiedy?", zorganizowany przez RCNK oraz Regionalnego Koordynatora Turniejów Intelektualnych Agencji ds. Młodzieży Obwodu Kaliningradzkiego.

O tytuł najlepszych graczy w turnieju walczyło 18 drużyn: 4 drużyny z Gdańska, Gdyni, Tczewa i 14 drużyn z Moskwy i obwodu kaliningradzkiego – od Krasnoznamienska do Bałtijska.

Popularna wśród polskiej i rosyjskiej młodzieży gra już dawno podbiła serca i umysły młodych ekspertów z Polski i Rosji. Uczestnicy gry z przyjemnością i pasją walczyli o tytuł zwycięzcy turnieju międzynarodowego.

Na podstawie wyników ciężkiej walki o tytuł najlepszej drużyny turnieju w kategoriach: 5-7 klasa, 8-11 klasa, studenci i kategorii open, zwycięzcy otrzymali puchary, dyplomy organizatorów imprezy i podziękowania dla wszystkich drużyn-uczestników Gry.

18 i 19 marca w Kaliningradzie – siostrzanym mieście Gdańska odbył się Międzynarodowy Dziecięco-Młodzieżowy Festiwal Kultur Narodowych "Bałtycka kolia", w którym wzięły udział dwa zespoły szkolne z Gdańska.

Festiwal został zorganizowany przez Regionalny Kaliningradzki Oddział Rosyjskiej Fundacji Pokoju i Centrum Dzieci i Młodzieży, przy wsparciu Komitetu Dumy Państwowej do spraw międzynarodowych.

Laureatami Festiwalu w kategorii wysokich umiejętności twórczych w nominacji "Śpiew ludowy" został duet "Mirage" z XIX Liceum Ogólnokształcącego im. M. Mokwy i zespoł muzyczny "Genius loci" z IV Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku.

Międzynarodowy festiwal "Bałtycka kolia" stał się dla gdańskich uczniów, którzy po raz pierwszy byli w Rosji, dobrą okazją do bliskiego do zapoznania się z rówieśnikami z Kaliningradu, nawiązania z nimi dobrych stosunków, poznania miasta, zwiedzania areny sportowej, na której odbędą się eliminacje 21. Mistrzostw Świata w piłce nożnej w 2018 roku.

14 marca w Rosyjskim Centrum Nauki i Kultury odbyło się otwarcie wystawy prac artystów-uczestników XIX-go Międzynarodowego Letniego Pleneru w Osiekach (woj. zachodnio-pomorskie).

W ekspozycji "Czas i miejsce dla sztuki" prezentowane są prace artystów z Rosji, Polski, Białorusi, Danii, Niemiec, Słowacji i innych krajów Europy.

Prace artystów z różnych krajów, wykonane w różnych stylach, gatunkach i technikach, wzbudziły duże zainteresowanie wśród gości wernisażu, wśród których znaleźli się artyści - uczestnicy pleneru, przedstawicieli zawodów twórczych, rodacy, studenci, miłośnicy sztuki.

Wystawa została zorganizowana przez Rosyjskie Centrum Nauki i Kultury w Gdańsku wspólnie z Gdańskim Oddziałem Związku Artystów Polskich.

10 marca w Rosyjskim Centrum Nauki i Kultury odbyło się uroczyste wręczenie nagród uczestnikom etapu regionalnego 48 Olimpiady z języka rosyjskiego dla uczniów szkół gimnazjalnych i średnich z województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego. Zwycięzcy Olimpiady, którzy uzyskali maksymalną liczbę punktów w teście leksykalno-gramatycznym i odpowiedzi ustnej, otrzymali dyplomy i upominki od organizatorów i sponsorów: Konsulatu Generalnego Federacji Rosyjskiej w Gdańsku, Rosyjskiego Centrum Nauki i Kultury w Gdańsku, Regionalnego Stowarzyszenia Współpracy "Polska-Wschód", Związku Nauczycieli Polskich, Rosyjskiego Morskiego Rejestru Statków i in. Zwycięzcy Olimpiady wezmą udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie z języka rosyjskiego, która odbędzie się w Warszawie na początku kwietnia.

Zgodnie z tradycją, po zakończeniu ceremonii wręczenia nagród dla zwycięzców, odbył się konkurs wykonawców piosenki rosyjskiej. W tym roku w konkursie wzięło udział 22 uczestników z gimnazjów i liceów z Gdańska, Gdyni, Kwidzyna, Tczewa, Słupska, Szczecina i innych miast województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego.

Uczestnicy wykonywali po jednej piosence w języku rosyjskim. Były to piosenki ludowe, popularne, estradowe, romanse, a także arie z rosyjskich oper klasycznych. Wszystkich bez wyjątku uczestników widzowie witali oklaskami. Młodzi artyści stworzyli emocjonalną atmosferę na sali wykorzystując swój talent i entuzjazm co pozwoliło zamienić konkurs w święto rosyjskiej piosenki. Uczestnicy konkursu zostali nagrodzeni dyplomami i upominkami od organizatorów i sponsorów.

6 marca w Rosyjskim Centrum Nauki i Kultury w Gdańsku odbył się uroczysty koncert poświęcony uhonorowaniu kobiet, macierzyństwa i instytucji rodziny.

Przed gośćmi Centrum – naszymi rodaczkami, polską publicznością, działaczami stowarzyszenia "Polska-Wschód" wystąpili Zasłużona artystka Rosji Natalia Rostowa i laureat międzynarodowych konkursów Igor Ponomarenko.

W ich wykonaniu zabrzmiały dobrze znane publiczności popularne utwory rosyjskich kompozytorów o miłości i szczęściu. Obecni na sali bardzo emocjonalnie odbierali każde wykonanie i chętnie śpiewali z artystami.

Wieczór odbył się w atmosferze święta w zatłoczonej sali. Goście Rosyjskiego Centrum odprowadzali N. Rostową i I. Ponomarenko długotrwałymi oklaski i słowami szczerej wdzięczności za dostarczaną radość.

Wszystkim kobietom, obecnym na koncercie, wręczono pierwsze wiosenne kwiaty.

4 marca w Rosyjskim Centrum Nauki i Kultury w Gdańsku odbyła się XLVIII Olimpiada Języka Rosyjskiego dla uczniów szkół średnich z województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego.

W Olimpiadzie wzięli udział uczniowie z Gdańska, Gdyni, Kwidzyna, Słupska, Tczewa, Pruszcza Gdańskiego, Szczecina, Koszalina i innych miast.

Olimpiada w województwie pomorskim odbywa się co roku i jest jedną z najstarszych na terenie Polski. Jej organizatorami są Ministerstwo Edukacji Narodowej RP, Pomorski Oddział Stowarzyszenia Współpracy "Polska-Wschód", Instytut Rusycystyki i Studiów Wschodnich Uniwersytetu Gdańskiego przy wsparciu Konsulatu Generalnego Federacji Rosyjskiej w Gdańsku i Rosyjskiego Centrum Nauki i Kultury.

W tym roku Olimpiada zgromadziła rekordową liczbę uczestników z 15 miast województw pomorskiego i zachodniopomorskiego.

W otwarciu Olimpiady udział wzięli: prezes Pomorskiego okręgowego komitetu Olimpiady Języka Rosyjskiego Franciszek Apanowicz, prezes Pomorskiego Oddziału Stowarzyszenia Współpracy "Polska-Wschód" Anna Firlej, a także kierownik zakładu Pragmatyki Komunikacji i Akwizycji Języka Instytutu Rusycystyki i Studiów Wschodnich Uniwersytetu Gdańskiego, profesor, doktor nauk filologicznych Żanna Sładkiewicz, Sekretarz Konsulatu Generalnego Federacji Rosyjskiej w Gdańsku L. Jezierski, dyrektor Rosyjskiego Centrum Nauki i Kultury w Gdańsku S. Janiuszkin.

10 marca w Rosyjskim Centrum Nauki i Kultury zwycięzcy i laureaci ХLVIII Olimpiady otrzymają dyplomy i nagrody za udział w Olimpiadzie

Zwycięzcy Olimpiady wezmą udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Języka Rosyjskiego, która odbędzie się w Warszawie.

3 marca w ramach obchodów 80. rocznicy urodzin Walentyny Tierieszkowej, odbyła się prezentacja muzealnych materiałów przekazanych przez Federalne Muzeum Światowego Oceanu (Kaliningrad), które znalazły się w ekspozycji wystawy "Walentyna Tierieszkowa. Pierwsza na świecie kobieta-kosmonauta" w Rosyjskim Centrum Nauki i Kultury w Gdańsku.

W trakcie imprezy przed publicznością wystąpił pracownik Muzeum P. Matwijec, który przedstawił gościom osiągnięcia rosyjskiej kosmonautyki, pierwszych radzieckich kosmonautów, szczególną uwagę zwracając na postać pierwszej na świecie kobiety-kosmonauty - legendarnej Walentyny Tierieszkowej, jubileusz, której obchodzimy w tym roku.

Największe zainteresowanie obecnych na imprezie gości wywołały autentyczne racje żywnościowe kosmonautów, oryginał gazety "Komsomolskaja prawda" z 13 kwietnia 1961 r., w której znalazł się artykuł o pierwszej w historii osobie, która poleciała w kosmos, J.A. Gagarinie oraz autoportret kosmonauty A. Leonowa.

1 marca przy udziale Rosyjskiego Centrum Nauki i Kultury w Muzeum Narodowym w Gdańsku odbyło się spotkanie delegacji Muzeum Światowego Oceanu z dyrektorem Muzeum Narodowego W. Bonisławskim i jego współpracownikami. W trakcie spotkania omówiono praktyczne zagadnienia selekcji zbiorów eksponatów Muzeum Narodowego w celu ich prezentacji na wystawie w Kaliningradzie i Swietłogorsku.

Ze swojej strony polscy koledzy, którzy odwiedzili w zeszłym roku Muzeum Światowego Oceanu i zapoznali się z ekspozycjami i wystawami w Kaliningradzie i Swietogorsku, wyrazili chęć zaprezentowania w Muzeum Narodowym szeregu wystaw, które zostaną udostępnione na drodze wymiany z kaliningradzkimi muzealnikami. Partnerskie relacje między muzeami rozwijają się w ramach umowy o współpracy między Muzeum Światowego Oceanu i Muzeum Narodowym w Gdańsku, a także umowy o współpracy i wspólnych działaniach między Rosyjskim Centrum Nauki i Kultury w Gdańsku i Muzeum Światowego Oceanu.

   
   
 

Archiwum

  2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017