Archiwum

 

 

27 lutego w Rosyjskim Centrum Nauki i Kultury odwiedziła grupa uczniów z Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących Nr 5, uczących się języka rosyjskiego.

Uczniowie zwiedzili ekspozycję poświęconą 80 rocznicy urodzin Pierwszej na świecie kobiety kosmonauty — Walentyny Tiereszkowej. Gościom przedstawiono prezentację multimedialną na temat regionów Federacji Rosyjskiej w ramach cyklu kulturalno-edukacyjnego "Rosjoznawstwo".Na zakończenie spotkania uczniowie z zainteresowaniem obejrzeli film młodzieżowy "Bez granic" (2015 r.).

21 lutego w Rosyjskim Centrum Nauki i Kultury odbył się występ teatralizowany - przedstawienie poświęcone obchodzonemu w Rosji świętu powitania wiosny – Maslenicy. Na obchody święta do RCNK przyszli nasi rodacy, przedstawiciele administracji, nauczyciele Instytutu Rusycystyki i Studiów Wschodnich, działacze stowarzyszenia "Polska-Wschód", nauczyciele rusycyści ze szkół średnich z Gdańska i Gdyni, którzy znają i cenią rosyjską kulturę i tradycje ludowe.

Wszyscy obecni chętnie brali udział w grach, zabawach i konkursach. Przed gośćmi występował zespół muzyczny "Muz-Art". Goście święta mieli możliwość spróbowania tradycyjnych blinów, ciast i słodyczy. Wieczór minął w atmosferze dawnych tradycji i zwyczajów ludowych, które są kultywowane i głęboko zakorzenione w rosyjskim narodzie.

21 lutego w Rosyjskim Centrum Nauki i Kultury odbyło się spotkanie z uczniami Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych z Redy (woj. Pomorskie) i nauczycielem języka rosyjskiego Katarzyną Мarczewską. Impreza odbyła się w ramach projektu poszerzenia kontaktów kulturalno-edukacyjnych ze szkołami, w których uczniowie uczą się języka rosyjskiego.

Młodzieży, która po raz pierwszy odwiedziła Rosyjskie Centrum opowiedziano o temat działalności Centrum, bieżących i przyszłych planach kulturalno-edukacyjnych, odbyła się wycieczka po wystawie poświęconej 165-lecia otwarcia muzeum Ermitażu. Na zakończenie spotkania uczniowie z zainteresowaniem obejrzeli film "Lodołamacz", oparty na prawdziwych wydarzeniach, które rozegrały się w roku 1985 na lodołamaczu "Michał Gromow", który został uwięziony w lodach Arktyki i dryfując przetrwał 133 dni.

18 lutego w RCNK w Gdańsku odbył się uroczysty koncert z okazji Dnia Obrońcy Ojczyzny. To popularnie święto, ma długą bohaterską historię i obchodzone jest w tym roku po raz 95.

W słowie powitalnym skierowanym do zebranych w sali rodaków i gości Rosyjskiego Centrum znalazły się życzenia z okazji tego święta i słowa wdzięczności dla rosyjskiego wojska i znamienitych rosyjskich generałów, demonstrujących wojskowy talent, odwagę, bohaterstwo i szlachetność w obronie wolności i niepodległości naszej Ojczyzny.

Na koncercie w wykonaniu trio wokalnego "Sojusz morski" zabrzmiały piosenki: "Wieczór na redzie", "Smuglianka", "Czas w drogę", "Służyć Rosji" i in. Goście Rosyjskiego Centrum chętnie śpiewali razem z artystami i długo nie puszczali ich ze sceny.

W trakcie koncertu widzowie wzięli udział w konkursie, polegającym na podaniu imienia i nazwiska wielkiego rosyjskiego dowódcy floty, kanonizowanego w roku 2001 przez rosyjski kościół prawosławny. Osoba, która poprawnie nazwała admirała Fiodora Uszakowa otrzymała ikonę z wizerunkiem matki Boskiej.

16 lutego w XIX Liceum ogólnokształcącym im. Mariana Mokwy odbył się jubileuszowy X Międzyszkolny rosyjsko-angielski konkurs, w którym wzięli udział uczniowie z pięciu szkół średnich miast Gdańska i Gdyni. Konkurs składał się z kilku etapów edukacyjnych, z których każdy zawierał zadania różnej trudności językowej.

Uczestnicy konkursu wykazali się nie tylko dobrą znajomością języków, ale i zdolnościami muzycznymi i artystycznymi. W wykonaniu uczestników przedstawiono piosenki w języku rosyjskim i angielskim oraz krótkie skecze humorystyczne.

XIX Liceum ogólnokształcące to długoletni partner Rosyjskiego Centrum Nauki i Kultury. Odbywa się tu wiele imprez związanych z nauką i propagowaniem języka rosyjskiego i kultury: konkursy, quizy, spotkania poetyckie i koncerty. Nauczyciele i uczniowie liceum są częstymi uczestnikami i gośćmi imprez w Rosyjskim Centrum.

13 lutego na Kursach języka rosyjskiego w Rosyjskim Centrum Nauki i Kultury odbyła się otwarta lekcja "Dźwignąłem pomnik swój, nie trudem rąk ciosany", poświęcony twórczości A. Puszkina – wielkiego rosyjskiego poety, twórcy współczesnego języka rosyjskiego i symbolu rosyjskiej literatury klasycznej.

Uczestnikom spotkania przestawiono prezentację o twórczości Aleksandra Puszkina, opowieść o ostatnich dniach życia poety i wydarzeniach, które poprzedziły jego tragiczną śmierć w pojedynku 10 lutego 1837 roku.

Na zakończenie imprezy dla słuchaczy przeprowadzono quiz na temat poetyckiej twórczości Puszkina, w trakcie którego uczestnicy zaprezentowali nie tylko znajomość jego dzieł, ale i dobrą znajomość języka rosyjskiego.

8 lutego w RCNK w Gdańsku odbył się wieczór poświęcony pamięci artystów Chóru im. Aleksandrowa, który zginął w katastrofie lotniczej nad Morzem Czarnym. W uroczystości wzięli udział mieszkańcy Gdańska, rodacy, działacze Towarzystwa Współpracy "Polska-Wschód", z których wielu w różnym czasie było na koncertach światowej sławy zespołu.

W przemówieniach i wywiadach, których udzielili rodacy i polscy miłośnicy twórczości Chóru Aleksandrowa agencji Ruptly na zlecenie stacji telewizyjnej Russia Today, brzmiały słowa smutku i żalu po śmierci artystów i słowa nadziei, że zespół zostanie reaktywowany oraz, że zachowa tradycję i najwyższy poziom artystyczny.

Uczestnicy wieczoru pamięci obejrzeli jeden z ostatnich koncertów zespołu w Teatrze Bolszoj w składzie, w którym zespół funkcjonował do tragedii. Minutą ciszy uczczono pamięć tych, którzy zginęli.

6 lutego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Gdańsku odbył się I Międzyszkolny Konkurs Kaligrafii.

Uczniowie, którzy przeszli przez kwalifikacje w szkołach i liceach Gdańska, Osowy, Gdyni i Sopotu zostali zaproszeni przez jury do zadania, które polegało nie tylko na znajomości języka rosyjskiego, ale także na umiejętności pięknego pisania w języku rosyjskim.

W konkursie wzięło udział 30 uczniów, którzy wykazali wysoki poziom przygotowania i wyrazili chęć uczestnictwa w kolejnych edycjach konkursu. Zwycięzcy otrzymali dyplomy i cenne prezenty.

2 lutego w Centrum Języka i Kultury Rosyjskiej Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku odbyło się spotkanie z dyrektorem biblioteki p. Danutą Sroką, kierownikiem rosyjskiej fundacji "Russkij Mir" w Słupsku Anną Lanską i kierownikiem Zakładu języka i literatury rosyjskiej Akademii Pomorskiej w Słupsku profesor Galiną Nefaginą.

Podczas spotkania omawiano kwestie współpracy w obszarach edukacyjnych, naukowych, informacyjnych, działalności koncertowej i wystawienniczej, ukierunkowanej na zachowanie rosyjskiego dziedzictwa kulturowego.

Uczestnicy spotkania wymienili się informacjami na temat działań RCNK w Gdańsku i rosyjskiej fundacji "Russkij Mir" w Słupsku, planów na rok 2017 r. Osiągnięto porozumienie w sprawie podpisania umowy o współpracy na czas nieokreślony, która zostanie podpisana przez strony w najbliższym czasie.

   
   
 

Archiwum

  2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017