29 lipca - 9 sierpnia 2017 r.

XX MIĘDZYNARODOWE PRELEKCJE
LITERACKO-EDUKACYJNE

wykłady, dyskusje, okrągłe stoły, wieczory twórcze, prezentacje nowych książek

Międzynarodowe Prelekcje Literacko-Edukacyjne przez lata zyskały status twórczego forum literackiego. W spotkaniach biorą udział praktycy i teoretycy z różnych krajów. Tego typu spotkania literackie na wysokim poziomie dają uczestnikom możliwość omówienia zagadnień związanych ze stanem literatury rosyjskiej i rosyjskojęzycznej na współczesnym etapie, pozwalają na wymianę myśli, koncepcji i poglądów dotyczących procesu twórczego.

WERNISAŻ MALARSTWA

Wystawa czynna:
29 lipca - 9 sierpnia 2017 r.

 

ROSYJSKIE CENTRUM NAUKI I KULTURY
ZAPRASZA

do udziału w
INTENSYWNYCH LETNICH KURSACH JĘZYKA ROSYJSKIEGO

OFERUJEMY:
Współczesne metody prowadzenia zajęć
Korzystanie z audio i wideo-materiałów
Oryginalne programy autorskie
Intensywną i ciekawą naukę
Doświadczoną kadrę życzliwych lektorów
Bezpłatne konsultacje

Informacje szczegółowe telefonicznie, mailowo lub osobiście w siedzibie RCNK, ul. Długa 35

______________________________________________________________________________________

 
Informacja na temat możliwości wzięcia udziału w XIX Światowym Festiwalu Młodzieży i Studentów, Rosja 2017. Moskwa-Soczi. Festiwal odbędzie się 11-22 października 2017 r.
Projekt Instytutu Języka Rosyjskiego im. A. S. Puszkina – otwarty portal kształcenia zdalnego "Edukacja w języku rosyjskim". Na stronie zaprezentowano ponad 100 kursów online (lingwistyczne, fonetyczne, poświęcone rosyjskiej kulturze, historii, itp.), a także ponad 200 naukowo-popularnych filmów edukacyjnych (https://pushkininstitute.ru/school/facultative; https://pushkininstitute.ru/videos).
Letnia szkoła języka rosyjskiego i rosyjskiego krajoznawstwa w Omsku
  Karta zgłoszenie >
Moskiewski Państwowy Uniwersytet Prawniczy im. O. Kutafina informuje o rozpoczęciu przyjęć obcokrajowców w 2017 roku
Informacja dla obcokrajowców, pragnących zdobyć wyższe wykształcenie w Rosji
 

Informujemy o rozpoczęciu rekrutacji na stypendia państwowe Federacji Rosyjskiej związane z nauką w rosyjskich uniwersytetach na różnym poziomie – licencjat, studia magisterskie i doktoranckie.
Co roku Rząd Federacji Rosyjskiej wyznacza określoną liczbę miejsc finansowanych z budżetu federalnego na edukację obcokrajowców w wyższych uczelniach Rosji (w 2016 roku wyznaczono łącznie 15 000 stypendiów dla praktycznie wszystkich krajów świata). W bieżącym roku dla Polski przeznaczono do 100 stypendiów na programy różnego stopnia – począwszy od podnoszenia kwalifikacji, skończywszy na pełnym cyklu edukacyjnym. Kandydat może zgłosić się do 6 rosyjskich uniwersytetów, w których chciałby się uczyć (z dostępnych w ramach kwoty).

Stypendium państwowe obejmuje bezpłatną naukę przez cały okres jej trwania na wybranym kierunku i comiesięczne stypendium (przez cały okres nauki, niezależnie od wyników kandydata), które zazwyczaj wystarcza na opłacenie pobytu w akademiku danej uczelni. 
Więcej informacji o rosyjskich uniwersytetach i specyfice programów nauczania, a także zasady i tryb rekrutacji można znaleźć na stronie internetowej http://studyinrussia.ru
Rejestracja kandydatów i składanie dokumentów odbywają się przez stronę http://russia.study 
Wszelkie dodatkowe informacje i konsultacje można uzyskać w Rosyjskim Ośrodku Nauki i Kultury w Warszawie
Osoba odpowiedzialna: dr Andriej Potiomkin, zastępca dyrektora, tel. +48 600-233-023

Państwowy Uniwersytet Ekonomiki i Serwisu we Władywostoku informuje o przyjęciach na studia cudzoziemców, bezpaństwowców i rodaków mieszkających za granicą, finansowane z federalnych środków budżetowych.
Zaproszenie, Zimowa szkoła języka rosyjskiego i kultury w Omsku 2017
Informacja dla abiturientów i zagranicznych studentów o możliwości kształcenia w Bałtyckim Uniwersytecie Federalnym im. E. Kanta (Kaliningrad, Rosja)
 
 

 

 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Партнеры
             
 
Russkij Mir
Polska-Wschód
Bałtycki Federalny Uniwersytet
Instytut Puszkina
Głos Rosji Imprezy,Koncery, Wydarzenia